Who?

eRisk Group is a partnership of senior energy and finance specialists, with extensive experience in the financial and energy markets. We have hands-on experience in deal execution of M&A activities, corporate strategy, business development, market analyses, and long term structured transactions.

What?

eRisk Group provides a wide range of services, including valuations, feasibility studies, due diligence, market outlooks, risk assessments and business strategies.

How?

eRisk Group combines a strong quantitative approach with extensive knowledge and experience of market operations. The quantitative approach is supported with a flexible and transparent model of the North West European markets. The model can easily be adapted to deal with various strategic questions of our clients.

Dit onderzoek (in opdracht van Eneco) richt zich op de vraag of de kolencentrales in Nederland nog levensvatbaar zouden zijn zonder de SDE++ subsidie voor de bij- en meestook van biomassa. Dit onderzoek gaat niet over de vraag of het stimuleren van biomassa wenselijk is, maar over de vraag of de overheid door het verstrekken van deze subsidie de kolencentrales in de lucht houdt. In dat geval zou de overheid de werking van de elektriciteitsmarkt verstoren en direct verantwoordelijk zijn voor alle positieve en negatieve effecten van deze centrales.

Download article

Onze energierekening gaat omhoog, want de CO2-uitstoot moet omlaag. Maar dat laatste is voor de meeste Nederlanders een te abstract doel. Om een breder draagvlak voor de energietransitie te creëren, zijn andere argumenten noodzakelijk. Argumenten die duidelijk maken dat verduurzaming om veel meer gaat dan CO2-reductie alleen – en veel meer oplevert.

Link naar het artikel (geschreven door Maarten van der Kloot Meyburg en Ruut Schalij in Follow the Money)