Who?

eRisk Group is a partnership of senior energy and finance specialists, with extensive experience in the financial and energy markets. We have hands-on experience in deal execution of M&A activities, corporate strategy, business development, market analyses, and long term structured transactions.

What?

eRisk Group provides a wide range of services, including valuations, feasibility studies, due diligence, market outlooks, risk assessments and business strategies.

How?

eRisk Group combines a strong quantitative approach with extensive knowledge and experience of market operations. The quantitative approach is supported with a flexible and transparent model of the North West European markets. The model can easily be adapted to deal with various strategic questions of our clients.

Onze energierekening gaat omhoog, want de CO2-uitstoot moet omlaag. Maar dat laatste is voor de meeste Nederlanders een te abstract doel. Om een breder draagvlak voor de energietransitie te creëren, zijn andere argumenten noodzakelijk. Argumenten die duidelijk maken dat verduurzaming om veel meer gaat dan CO2-reductie alleen – en veel meer oplevert.

Link naar het artikel (geschreven door Maarten van der Kloot Meyburg en Ruut Schalij in Follow the Money)

De industrie kan op korte termijn  deels overschakelen van gasgestookte naar  elektrische technieken om warmte op te wekken. Daarbij kunnen ze veel meer gebruik maken van duurzame energie uit zon en wind. TNO ontwikkelt samen met ECN, eRisk Group en een groep bedrijven technologieën die dat mogelijk maken. Op momenten dat er veel elektriciteit beschikbaar komt uit zon en wind schakelt de gasinstallatie uit en wordt de proceswarmte uit duurzaam opgewekte elektriciteit gemaakt.