ACM

ACM

In 2016, heeft eRisk Group een visie uitgewerkt op de energietransitie en de impact daarvan op de vier beleidsterreinen van ACM.