Circular Energy

Circular Energy

In het kader van het project systeemintegratie op de Noordzee van de topsector energie heeft eRisk Group Samen met Energy Delta Institute en PZEM (Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij) voor Circular Energy een onderzoek gedaan in 2017 en 2018 naar het concept van Circular Energy om CO2-vrije stroom uit Noordzeegas optimaal te vermarkten. De stroom wordt opgewekt met een gasturbine en gevoed met Noordzeegas waarbij de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen in het Noordzeegasveld. Met het concept van Circular Energy kunnen de kosten van wind op zee dalen, onder meer door het benutten van de kabelcapaciteit voor offshore windparken op momenten dat het minder waait.
eRisk Group heeft onderzocht wat de marktwaarde is van het concept op de toekomstige dag vooruit markten. eRisk Group heeft daarvoor een algoritme ontwikkeld in het eRisk Group merit order model (Power Price Scenario Generator, PPSGen) van de Noordwest Europese elektriciteitsmarkten. Met het model is, onder verschillende scenario’s, de economische optimalisatie van de beschikbare productiecapaciteit alsmede de beschikbare flexibele capaciteit van de centrale, binnen de in het project geïnventariseerde begrenzingen, op de toekomstige dag vooruit markten gevalideerd.

Download study

https://www.circular-energy.nl/en/technology/