Deltalinqs - H-Vision

Deltalinqs - H-Vision

H-vision is een project voor grootschalige productie en toepassing van waterstof. Het biedt de industrie in Rotterdam de mogelijkheid nog vóór 2030 de CO2-emissies aanzienlijk omlaag te brengen. Dat is de uitkomst van de haalbaarheidsstudie die zestien partijen onder leiding van Deltalinqs hebben uitgevoerd naar de toepassing van waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen in de energievoorziening van de industrie. In 2019 heeft eRisk Group in opdracht van Deltalinq het project management geleverd voor de H-vision projectgroep markets alsmede de kwantitatieve onderbouwing. Op basis van het eRisk Group merit order model (Power Price Scenario Generator, PPSGen), is een uitgebreide scenario analyse gedaan voor de inzet van blauwe waterstof voor elektriciteitsproductie.

de link naar het rapport is: https://www.deltalinqs.nl/h-vision-biedt-kansen-voor-rotterdam