Port of Rotterdam

Port of Rotterdam

In het laatste kwartaal van 2016 heeft eRisk Group gewerkt met de partijen uit de consortium “Leiding over West” aan een analyse van de verschillende marktmodellen die mogelijk ontworpen zouden kunnen worden ter ondersteuning van de ontwikkeling van een grootschalig warmte infrastructuur rondom de Haven van Rotterdam, richting o.a. het Westland gebied. Dit ter voorbereiding van een serie constructieve gesprekken met stakeholders. Omdat er verschillende projecten in ontwikkeling zijn in de regio Zuid-Holland werd tevens ook gewerkt aan het transparant maken van de impact van de niet-warmte transport gerelateerde investeringen (bijvoorbeeld uitkoppelingen, CO2) die een evaluatie van LoW versus andere leidingen bemoeilijken.

Begin 2017 heeft eRisk Group een model ontwikkeld om de waarde van de getransporteerde warmte te kunnen inschatten en de business case te kunnen aanscherpen.