Slim Malen

Slim Malen

Project Slim Malen: het project betreft de ontwikkeling van een toolbox voor nieuwe regelingen van gemalen met het oog op energie en (eventuele) kostenbesparing, als alternatief voor de huidige peilgestuurde regelingen. eRisk Group is een van de partners van het project en heeft van 2017 t/m 2019 de toekomstige economische en duurzame waarde van de flexibele inzet van gemalen op de dag vooruit markt onderzocht binnen de in het project geïnventariseerde veiligheidsbegrenzingen.
De data die gebruikt zijn voor het onderzoek zijn afkomstig van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI), het dataportaal van de waterschappen. eRisk Group heeft voor het project een algoritme in het eRisk Group merit order model (Power Price Scenario Generator, PPSGen) van de Noordwest Europese elektriciteitsmarkten waarmee de economische optimalisatie van de inzet van de beschikbare flexibiliteit van poldergemalen op landelijk niveau, binnen de in het project geïnventariseerde veiligheidsbegrenzingen, op de toekomstige dag vooruit markten is gevalideerd als ook de validatie van de mogelijke duurzame bijdrage (CO2 besparing) door inzet van gemaalflexibiliteit. De validatie is gedaan op basis van twee scenario’s voor de Noordwest Europese elektriciteitsmarkten. De scenario’s zijn doorgerekend met het PPSGen model. De model uitkomsten geven inzicht geven in de ontwikkeling van de inzetbaarheid van de gemalen (in termen van het gebruik van de reservoirruimte) en het rendement van de flexibele inzet (in termen van kostenbesparingen euro’s) op de elektriciteitsmarkt in 2020, 2025 en 2030. De analyse biedt zowel inzichten over potentiele kosten en indirecte CO2 besparingen voor de totale landelijke flexibele gemaalcapaciteit als voor de 18 waterschappen waarop de flexibele gemaalcapaciteit is gebaseerd.

https://www.deltares.nl/en/news/saving-energy-with-smart-pumping/