Ten Cate

Ten Cate

In 2017, heeft eRisk Group op hoofdlijnen de energie-inkoopstrategie van Ten Cate beoordeeld tegen de achtergrond van toekomstige ontwikkelingen op de markt voor gas en elektriciteit.