Warmtemodel voor warmterotonde Zuid-Holland

Warmtemodel voor warmterotonde Zuid-Holland

Provincie Zuid Holland: In opdracht van de Provincie Zuid Holland (in samenwerking met de warmtealliantie met Eneco, Havenbedrijf en Gasunie) is in 2018 en 2019 door eRisk Group en EnergyQuants in MATLAB warmtemodel (HeatNetworkPriceScenarioGenerator) voor een warmtetransportnetwerk gemodelleerd dat in staat is om verschillende marktmodellen (End-to-End, Pooling, een Hybride model (combinatie van Pooling en End-to-End model) en referentie (Entry/Exit)) door te rekenen op basis van een aantal, door de gebruiker aangegeven, instrumenten (bouwblokken): warmtebronnen, leveringscontracten, warmteafnemers, warmteopslagmedia en marktmodel. Het doel van het model is een warmte-netwerkoptimalisatie om modeluitkomsten voor de verschillende marktmodellen te generen om de marktmodellen op basis van een aantal criteria: non-discriminatoire toegang, betrouwbaarheid, duurzaamheid, toekomstbestendigheid, betaalbaarheid, uitvoerbaarheid, kwantitatief en kwalitatief te kunnen vergelijken.