News

Dit onderzoek (in opdracht van Eneco) richt zich op de vraag of de kolencentrales in Nederland nog levensvatbaar zouden zijn zonder de SDE++ subsidie voor de bij- en meestook van biomassa. Dit onderzoek gaat niet over de vraag of het stimuleren van biomassa wenselijk is, maar over de vraag of de overheid door het verstrekken van deze subsidie de kolencentrales in de lucht houdt. In dat geval zou de overheid de werking van de elektriciteitsmarkt verstoren en direct verantwoordelijk zijn voor alle positieve en negatieve effecten van deze centrales.

Download article

Onze energierekening gaat omhoog, want de CO2-uitstoot moet omlaag. Maar dat laatste is voor de meeste Nederlanders een te abstract doel. Om een breder draagvlak voor de energietransitie te creëren, zijn andere argumenten noodzakelijk. Argumenten die duidelijk maken dat verduurzaming om veel meer gaat dan CO2-reductie alleen – en veel meer oplevert.

Link naar het artikel (geschreven door Maarten van der Kloot Meyburg en Ruut Schalij in Follow the Money)

De industrie kan op korte termijn  deels overschakelen van gasgestookte naar  elektrische technieken om warmte op te wekken. Daarbij kunnen ze veel meer gebruik maken van duurzame energie uit zon en wind. TNO ontwikkelt samen met ECN, eRisk Group en een groep bedrijven technologieën die dat mogelijk maken. Op momenten dat er veel elektriciteit beschikbaar komt uit zon en wind schakelt de gasinstallatie uit en wordt de proceswarmte uit duurzaam opgewekte elektriciteit gemaakt.

Lees hier het uitgebreid interview van Laetitia Ouillet in Energeia over energieinnovatie, waterstof en hoe het in Nederland met de energiewetenschap is gesteld. 
 

Link naar het artikel

 
 

O-PAC mogen presenteren op Springtij 2017 - Terschelling. Omdat ook grootschalige bewezen oplossingen in de toekomst noodzakelijk zullen zijn.

 Download presentation

The Netherlands has one of the most interconnected electricity markets of the world, with a total cross-border capacity which will grow to a whopping 11GW within a few years. This means that a very significant portion of the country’s demand can be imported or exported depending on the time of day, and that the remaining part can be generated with solar or wind capacity.

download article

De opmars van de elektrische auto lijkt niet te stuiten. Zo brengt Volvo vanaf 2019 geen auto’s zonder elektromotor meer op de markt en is, volgens een recent rapport van ING, de brandstofauto in 2032 passé**. Je zou zeggen dat door de ontwikkelingen het draagvlak voor elektrische rijden sterk groeit. Helaas is dat maar gedeeltelijk het geval. Bepaalde vooroordelen over elektrisch rijden blijken hardnekkig. Zo zou de bijdrage aan het milieu gering zijn, het bereik ontoereikend, het aanbod te beperkt zijn en zou het opladen te lang duren. Veel van die vooroordelen zijn net als het huidige stimuleringsbeleid door recente ontwikkelingen achterhaald. Tijd om het beeld over elektrisch rijden en het stimuleringsbeleid op recente ontwikkelingen te laten aansluiten.

http://energeia.nl/columns/column/497361-1707/de-opmars-van-elektrisch-rijden-ontbeert-nog-draagvlak

Download Article

Samen met Energy Delta Institute, PZEM (Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij) en eRisk Group heeft Circular Energy op 7 juli 2017 een subsidie ontvangen van de Topsector Energie. De subsidie valt binnen het programma Systeemintegratie op de Noordzee. Het consortium zal onderzoek doen naar de beste manier om CO2-vrije stroom uit Noordzeegas te vermarkten. Het concept van Circular Energy draagt bij aan de doelstellingen van het programma Systeemintegratie op de Noordzee. Met het concept kunnen de kosten van wind op zee dalen, onder meer door het invullen van de onderbenutting van de kabelcapaciteit die ontstaat door onregelmatige windenergieproductie

Page 1 of 5