News

O-PAC mogen presenteren op Springtij 2017 - Terschelling. Omdat ook grootschalige bewezen oplossingen in de toekomst noodzakelijk zullen zijn.

 Download presentation

The Netherlands has one of the most interconnected electricity markets of the world, with a total cross-border capacity which will grow to a whopping 11GW within a few years. This means that a very significant portion of the country’s demand can be imported or exported depending on the time of day, and that the remaining part can be generated with solar or wind capacity.

download article

De opmars van de elektrische auto lijkt niet te stuiten. Zo brengt Volvo vanaf 2019 geen auto’s zonder elektromotor meer op de markt en is, volgens een recent rapport van ING, de brandstofauto in 2032 passé**. Je zou zeggen dat door de ontwikkelingen het draagvlak voor elektrische rijden sterk groeit. Helaas is dat maar gedeeltelijk het geval. Bepaalde vooroordelen over elektrisch rijden blijken hardnekkig. Zo zou de bijdrage aan het milieu gering zijn, het bereik ontoereikend, het aanbod te beperkt zijn en zou het opladen te lang duren. Veel van die vooroordelen zijn net als het huidige stimuleringsbeleid door recente ontwikkelingen achterhaald. Tijd om het beeld over elektrisch rijden en het stimuleringsbeleid op recente ontwikkelingen te laten aansluiten.

http://energeia.nl/columns/column/497361-1707/de-opmars-van-elektrisch-rijden-ontbeert-nog-draagvlak

Download Article

Samen met Energy Delta Institute, PZEM (Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij) en eRisk Group heeft Circular Energy op 7 juli 2017 een subsidie ontvangen van de Topsector Energie. De subsidie valt binnen het programma Systeemintegratie op de Noordzee. Het consortium zal onderzoek doen naar de beste manier om CO2-vrije stroom uit Noordzeegas te vermarkten. Het concept van Circular Energy draagt bij aan de doelstellingen van het programma Systeemintegratie op de Noordzee. Met het concept kunnen de kosten van wind op zee dalen, onder meer door het invullen van de onderbenutting van de kabelcapaciteit die ontstaat door onregelmatige windenergieproductie

In maart 2016 is het landelijke onderzoeksproject ‘Slim Malen’ gestart. Hierin laten waterschappen onderzoeken hoe zij hun gemalen slimmer en daarmee energiezuiniger kunnen laten draaien. Dat gebeurt in vier pilots. De uitvoerende partijen hebben het afgelopen half jaar niet stilgezeten. Zo heeft de TU Eindhoven voor het project Klaudia Horváth aangenomen als postdoc. Klaudia heeft veel ervaring met voorspellende regelingen voor water- en irrigatiesystemen. Zij gaat verschillende optimalisatietechnieken ontwikkelen en testen in de pilots.

Download press release

Door de staatsbedrijven Gasunie en Tennet zijn de afgelopen tien jaar grote investeringen gedaan om in Nederland de toegang tot en het transport van gas en elektriciteit te verbeteren. Zo investeerde Gasunie bijna EUR10 mrd sinds 2005 om van Nederland een gasrotonde te maken en mocht Tennet bijna EUR15 mrd investeren in de overname van het Duitse hoogspanningsnet Transpower, in het netwerk dat offshore windturbines met Nederland en Duitsland verbindt (de zogenaamde stopcontacten op zee) en in kabels die Nederland verder verbinden met alle ons omringende landen en Denemarken en Noorwegen. De Nederlandse Staat, die 100% aandeelhouder van Gasunie en Tennet is, heeft ingestemd met deze investeringen.

http://energeia.nl/columns/column/850635-1610/maak-van-nederland-de-energiehub-en-leverancier-van-flexibiliteit-aan-het-europese-energiesysteem

Download article

Zonne-energie beslaat op dit moment nog maar 1 procent van de totale energievoorziening. De laatste jaren is de groei echter spectaculair geweest, en oliereus Shell houdt er zelfs rekening mee dat het over vijftig jaar onze belangrijkste energiebron zal zijn. Gastauteurs Maarten van der Kloot Meijburg en Ruut Schalij roepen de Nederlandse overheid op om ervoor te zorgen dat ons land een prominente bijdrage aan deze revolutie levert.

https://www.ftm.nl/artikelen/onstuitbare-opmars-zonne-energie

eRisk Group heeft in samenwerking met EnergyQuants een nieuwe en verbeterde versie van haar merit order model voor de Noordwest Europese elektriciteitsmarkt ontwikkeld. Deze nieuwe versie, PPSGen 2.0, is op een aantal onderdelen sterk verbeterd.

Download bericht

Page 1 of 4