De levensvatbaarheid van kolencentrales in Nederland zonder subsidies

Dit onderzoek (in opdracht van Eneco) richt zich op de vraag of de kolencentrales in Nederland nog levensvatbaar zouden zijn zonder de SDE++ subsidie voor de bij- en meestook van biomassa. Dit onderzoek gaat niet over de vraag of het stimuleren van biomassa wenselijk is, maar over de vraag of de overheid door het verstrekken van deze subsidie de kolencentrales in de lucht houdt. In dat geval zou de overheid de werking van de elektriciteitsmarkt verstoren en direct verantwoordelijk zijn voor alle positieve en negatieve effecten van deze centrales.

Download article