News

Warmte voor huizen, kantoren en kassen moet volgens Minister Kamp in de toekomst gemaakt worden met andere bronnen dan gas. In die ambitie spelen groot- en kleinschalige warmtenetten een cruciale rol. De minister wil daarom het gebruik van bestaande warmtenetten optimaliseren en investeringen in nieuwe netten aanmoedigen. Die netten moeten ervoor zorgen dat die alternatieve warmte toegankelijk is voor veel gebruikers. De minister wordt ondersteund door een recent rapport van CE Delft (Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050). In dat rapport is berekend dat op basis van kostenefficiëntie meer dan de helft van de warmtebehoefte in 2050 gedekt zou kunnen worden door warmtenetten. Om deze ambitie te realiseren moet er wel veel gaan gebeuren want op het moment is slechts 3% van de woningen aangesloten op een warmtenet. Hebben warmtenetten inderdaad de toekomst?

Download article

Garanties van Oorsprong zijn een lapmiddel waarmee veel Nederlandse bedrijven en organisaties zich van een groen imago voorzien. Het is een typisch Nederlandse manier om voor een dubbeltje op de duurzame rang te zitten terwijl het middel slechts een papieren bijdrage aan de energietransitie levert. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven en instellingen die aantonen dat een groen imago gepaard kan gaan met een echte bijdrage aan de energietransitie!

Er wordt vanuit verschillende vooraanstaande bedrijven in de energiewereld hoog opgegeven over de potentiële bijdrage van de inzet van vraagsturing met huishoudelijke apparaten in een energieomgeving met veel zon en wind. DNV GL, Enexis, Essent, Gasunie, ICT Automatisering en TNO komen op basis van het Hoogkerk project tot de conclusie dat vraagsturing bij huishoudens een aanzienlijke financiële waarde vertegenwoordigt. Het ACM pleit reeds voor JipenJanneketaal om vraagsturing bij huishoudens onder de aandacht te brengen. En Eurelectric ziet zoveel potentieel in vraagsturing bij huishoudens dat ze alvast pleiten voor de definiëring en vastlegging van een heldere rolverdeling voor de opkomende markt rond vraagsturing bij huishoudens. Ondanks alle juichverhalen zijn er toch ook veel kanttekeningen te plaatsen bij de inzet van vraagsturing met huishoudelijke apparaten om de grillige elektriciteitsproductie van zon en wind te managen.

Download article

Nederland kan als freerider meeliften op buitenlandse capaciteitsmechanismen. Een potentieel Nederlands capaciteitsprobleem op de lange termijn wordt daarmee opgelost en betaald door de consumenten van de buurlanden. Deze strategie heeft echter wel een keerzijde. Pas vanaf ongeveer 2030 zorgt nieuwe technologie voor werkelijke borging van de leveringszekerheid. Dit stellen Maarten Meijburg en Ruut Schalij van eRisk Group in onderstaande ingezonden brief aan Energeia.

Download article

 

Heeft het bijstoken van biomassa in kolencentrales wel zin? Wij rekenen voor dat het versneld installeren van zonnepanelen goedkoper is én de CO2-uitstoot vermindert. Of het politiek haalbaar is?

Download article

http://www.ftm.nl/column/bijstoken-zonnepanelen/

Het EU-ETS  cap-and-trade systeem heeft als doel om in de Europese Unie op kostenefficiënte wijze de CO2 emissies te reduceren en om innovatieve CO2 besparende technologieën te stimuleren. Dat eerste doel is voor de eerste twee perioden ruimschoots gehaald en het ziet er naar uit dat het doel voor 2020 ook zal worden gehaald. Het systeem kampt al sinds haar ontstaan met een aantal problemen die tot lage en grillige marktprijzen leiden. Deze prijzen bieden bedrijven onvoldoende prikkels om werkelijk te investeren in CO2 besparende technieken.

eRisk Group laat in deze presentatie zien wat de oorzaken van het grillig verloop zijn en geeft verder aanbevelingen / alternatieven hoe het systeem verbeterd kan worden.

Download presentatie

Download gerelateerd artikel in het tijdschrift "Milieu"

Er komt onherroepelijk een aardverschuiving in het energielandschap nu alternatieve energie steeds belangrijker wordt. Het huidige marktmodel wordt onhoudbaar, stellen Maarten van der Kloot Meijburg, Ruut Schalij en Coos Battjes. Energiegigant E.on speelt daarop in door zijn 'nieuwe' energie-poot onder te brengen in een apart bedrijf. 'Goed risicomanagement,' vinden de auteurs.

Download article

http://www.ftm.nl/column/e-ons-focus-op-nieuwe-energie-verdient-navolging/

The current energy landscape is changing rapidly. The expected growth of low cost photo voltaic (PV) capacity is the most important game changer. In California, this development has sparked an increasing awareness about the suitability of the current electricity grid and grid management requirements when impacted by a massive use of PV. The impact of a growing share of PV on the net demand (i.e. total demand minus PV and wind production) in California is illustrated by Figure 1. The resulting net demand curves are called duck curves in recent literature.

Download article

Page 3 of 5