News

De transitie naar een hernieuwbaar en deels decentraal energielandschap zal zich doorzetten. De
vervanging van de centrale elektriciteitsproductie door grote windparken op land en in zee en door
decentrale productie met zonne-energie en de elektrificatie van finale energievraag zal de
energieketen sterk veranderen. Consumenten zullen grotendeels hun eigen elektriciteit kunnen
produceren en kunnen opslaan en daarmee minder afhankelijk worden van de centrale
energievoorziening (zie figuur 1). Energiebedrijven resteert een afnemende maar sterk fluctuerende
centrale vraag naar elektriciteit en gas. Bedrijven in de energiesector zullen zich moeten aanpassen
en op zoek moeten naar nieuwe businessmodellen om hun bestaansrecht te waarborgen.

Dit artikel verscheen eerder in FD Energy Pro en Follow the money (www.ftm.nl)

Download artikel

Applying three energy scenarios towards 2050 on the electricity and heating markets in the Benelux, France and UK

download executive summary

Moet Nederland wel of niet duizend windmolens laten malen op zee? Die vraag doet er niet toe zolang het ontbreekt aan een functionerende stroommarkt, de juiste prikkels en een fatsoenlijk toegerust netwerk voor groene stroom. Door Hans de Geus en Maarten van der Kloot Meijburg.

download article

The use of sustainable biojet fuels in the aviation sector has large potential to reduce its emissions. Current high prices for biojet fuels causes however that airlines cannot afford to buy large quantities of biojet fuels. This results in companies (mainly oil companies) having little incentive to invest, and consequently the cost reduction from learning effects and from scaling up production does not take place. Policy instruments are required to bridge current limitations. A recent study conducted by SQ Consult and eRisk Group for IATA, the International Air Transport Association, benchmarks several combination of policy instruments that may help to bridge current limitations and narrow the price gap with conventional jet fuels.

download this study

Evaluatie van enkele belangrijke aspecten van het SER Energieakkoord door eRisk Group in opdracht van PPM Oost

Page 4 of 5